Karcinom prsu

Úvod Onemocnění Karcinom prsu

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u žen, je diagnostikovaný jedné z dvanácti žen. Nejčastěji se vyskytuje ve věku 35 do 75 roku života. V České republice je každý rok diagnostikováno více než 4600 nových onemocnění a více než 2000 žen každoročně na následky tohoto onemocnění umírá. Příčiny vzniku karcinomu prsu jsou předmětem dlouholetého vědeckého výzkumu, přičemž ne všechny jsou známé nebo jejich působení není jasné.  Rizikové faktory vzniku karcinomu prsu se rozdělují na dvě skupiny: genetické a negenetické. Za nejvýznamnější ne-genetický faktor je považován estrogen a jeho deriváty. Dlouhotrvající působení a vysoké hladiny estrogenu výrazně zvyšují riziko vzniku karcinomu prsu. Výskyt nezhoubných chronických onemocnění mléčné žlázy (cystická mastopatie, fibrocystická mastopatie, dysplázie, vysoký denzita žláz) představují vyšší riziko vzniku karcinomu prsu.

 

Pro buňky ženských měkkých tkání, jako jsou prsy a reprodukční orgány, je přísun 2α-hydroxyestronu, metabolitu estrogenu, velmi důležitý. Je zodpovědný za správný a zdravý růst prsních žláz, děložního epitelu, sekundární pohlavní znaky a  cyklické změny spojené s ovulací. Regulace růstu a rozmnožování buněk v těle je jedna y hlavních a specifických funkcí estrogenu. Metabolity estrogenu se dělí na tzv.“dobré“ (2α-hydroxyestron) a „zlé“ (16α- hydroxyestron). Za fyziologických podmínek jsou oba metabolity v ideálním poměru. Při jeho narušení, dochází ke zvýšení hladin 16α-hydoxyestronu a může dojít k rozvoji patologických změn. Je dokázaná přímá souvislost mezi působením tzv. „zlého“ metabolitu a vznikem nádorů měkkých tkání závislých na estrogenu.

 

Indol-3-karbinol příznivě ovlivňuje metabolismus ženských pohlavních hormonů estrogenů tím, že napomáhá přeměně estrogenu a jeho předchůdců (prekurzorů) na neškodné metabolity, je schopný kontrolovat aktuální stav hormonálních hladin, neustále je upravovat a udržovat jejich optimální hladiny. Ovlivňuje vzájemný poměr metabolitů estrogenu ve prospěch 2α-hydroxyestronu. Indol-3-karbinol působí na více úrovních buněčného metabolismu a má příznivé účinky při některých nádorových onemocněních měkkých ženských tkání.

Copyright 2016 - 2019 © INDONAL.eu - pomoc při gynekologických a urologických potížích